Studiecentrum voor Socio-Culturele & Spirituele Groei

Welkom

BELANGRIJKE MELDINGEN:


Nieuwe evenementen in 2015

Vanwege ernstige ziekte en revalidatie van enkele van onze bestuursleden starten we dit jaar pas na de zomer 2015 met onze evenementen.

We zullen u komende tijd uiteraard op de hoogte houden en verwijzen tevens naar onze colla C.J.Struik, waar u uiteraard terecht kan voor alle andere beurzen en spirituele evenementen.


Op woensdag 25 maart 2015 gaan we over op MijnWebsite. Daarom migreren we vóór 25 maart naar deze nieuwe software.

Gevolgen migratie
=================
Vanaf 25 maart 2015 is SiteBuilder niet meer beschikbaar via de Hostingmanager. De website blijft online, maar wordt  tijdelijk niet meer aangepast.

Reden migratie
==============
SiteBuilder is een verouderd programma waar geen updates meer beschikbaar voor zijn. De kans op veiligheidslekken wordt hiermee aanzienlijk groter.Met vriendelijke groet,

Bestuur vzw SCSG


 
Nieuwjaarsoverdenking 2015

Elk nieuw jaar wordt geboren uit een oud jaar. Eigenlijk is het niets bijzonders, maar voelt het wel zo aan. We kijken dan altijd even terug en bepalen voorts de richting, die we uit willen gaan. We lanceren plannen, declameren beloften en kunnen pas weer de uitkomst op het nieuwe jaareinde bekijken en bevatten. Zo dus ook dit nieuwe jaar: 2015. 

En het valt op dat onze maatschappelijke werkelijkheden veranderen. We beginnen ons steeds meer vragen te stellen - als we alles wat om ons heen en in de wereld gebeurt nader beschouwen. Altruïsme blijkt niet enkel aangeboren, maar wordt sterk aangestuurd door het hebben van onderlinge relaties. Psychologen hebben een klassiek experiment opnieuw uitgevoerd en zijn tot een ander resultaat gekomen. Het lijkt misschien heel klein, maar de impact is zoveel groter. Sinds het concept van altruïsme geïntroduceerd werd in de negentiende eeuw, hebben psychologen gedebatteerd of altruïsme al dan niet aangeboren is en mensen dus voorgeprogrammeerd zijn om lief te zijn voor anderen. Psychologen van de universiteit van Stanford hebben na de heruitvoering van een klassieker binnen de psychologische experimenten ontdekt dat altruïsme meer is dan enkel een aangeboren instinct.

Dit betekent dat onze cultuur alleen kan overleven indien mensen onderling contact onderhouden. Dat we met elkaar moeten leren omgaan door met elkaar om te gaan. Ziet u het probleem al opdoemen? Onze wereld wordt steeds meer digitaal, aangestuurd door computers en gadgets. Voorts zijn er groeperingen, die louter en alleen extremiteiten in woord en daad beleven, waarbij de voorheen geboekstaafde extremen verbleken. Als het zo doorgaat vragen we ons niet meer af wat we moeten verdedigen: onze maatschappij is aan het verworden tot een gemeenschap, die tegen een heleboel dingen is. En helaas zal zich deze trent in het nieuwe jaar voortzetten.

Een jaar zien we tegemoet waarin de maatschappelijke problemen steeds meer op ons netvlies zullen inbranden. Meer mensen dan ooit zullen in nieuwe valkuilen terecht komen: de zwakkere groepen in onze samenleving zullen steeds meer de dupe worden van het moderne egoïsme. Europees zal de Noord-Zuid instelling steeds meer onder druk komen te staan. In Griekenland kunnen we zelfs een revolte tegen de alsmaar durende besparingen tegemoet zien. De euro blijft ondanks alle problemen een sterk valuta. Maar er ontstaan steeds meer initiatieven buiten het gebruikelijk monetaire om in zowel levensonderhoud als in hobby-matige aanschaf te voorzien.

De ebola zal langzaam wegebben, omdat er eindelijk maatregelen genomen worden. Doch deze variant zal weer opgevolgd worden door nieuwe varianten van ernstig uitbreidende ziekten. Ook zullen we weer geconfronteerd worden met nieuwe grillen van de natuur: voordat het jaar voorbij is zullen we weer enkele tornado's en tsunamis's met verwoestende krachten kunnen bijschrijven. Een naar tornado neigende storm zal onze landen treffen en op tal van plaatsen overstromingen teweeg brengen. Het wordt nat. Maar de zomer zal enkele zeer droge en mooie dagen geven.

Ook kreeg ik vraag of er nog beurzen gaan komen. Natuurlijk gebeurt dat, maar de nadruk zal komen te liggen op spirituele paranormale evenementen. Bij beurzen klinkt het verkopen van advies en aanverwanten er zo doorheen. Gezien de verplichtingen in het dagelijks leven van alle bestuursleden, gezien de gezondheid van enkele bestuursleden en de familiale situatie bij sommige bestuursleden is ervoor gekozen om pas eind maart 2015 met het eerste evenement te starten en zo elke maand een evenement. Gelukkig zijn er voor de diehards zijn natuurlijk nog de beurzen van onze collega C.J.Struik, die ook zorg zal dragen voor diverse evenementen.

Veel mensen begrijpen niet dat het organiseren van evenementen veel tijd en inzet behoeft. Deze hobby inkaderen naast de dagdagelijkse beslommeringen is niet altijd even evident. Daarom is men soms genoodzaakt andere keuzes te maken, die niet altijd op het juiste begrip kunnen rekenen. De gezondheid, familiale en persoonlijke omstandigheden kunnen behoorlijk doorwegen bij  het uitoefenen van onze hobby's. Maar die omstandigheden prevaleren ten alle tijde op hobby's. De redenen waarom mensen niet altijd bereikbaar zijn, worden niet altijd gecommuniceerd. Dit wordt misschien als vervelend ervaren, maar ondanks de familiale opzet van de evenementen is er zoiets als privacy. Persoonlijk houd ik erg van open communicatie, maar die wordt beperkt zodra het mensen in mijn omgeving gaat aanbelangen. Mijn persoonlijke keuze zal het komend jaar dan ook zijn om steeds meer in de luwte te acteren. De gebeurtenissen in mijn persoonlijk leven geven nu eenmaal niet de mogelijkheid om dit nader in wijd verbreide omgeving te communiceren.

Gelukkig lijkt het tij het komende jaar echt te keren. 2015 wordt een goed en gezegend jaar. We zullen ons uiterste best doen het te laten slagen. We willen in woord en gedachten, in doen en laten anderen meetrekken in positiviteit. De werkgelegenheid zal in 2015 na drie jaren van krimp weer een lichte groei vertonen. Over de komende 12 maanden zijn ondernemers over het algemeen positief gestemd. Ook wordt een verbetering in de financiële situatie van hun onderneming in 2015 voorzien. De goede vooruitzichten worden gedragen door zowel kleine als grote bedrijven binnen een groot aantal sectoren. Niet alleen de op export gerichte sectoren voorzien verbetering. Ook de op de binnenlandse economie gerichte sectoren zoals de horeca en de detailhandel verwachten de komende 12 maanden betere omstandigheden. Veel mensen maken zich dankzij de lage inflatie, lagere olieprijzen en problemen in China en Europa, zorgen over de rendementen die aandelen volgend jaar zullen opleveren. De voorspelling is zelfs dat 2015 een beter jaar wordt voor aandelen dan 2014.
 
Gelukkig lijkt het tij het komende jaar echt te keren. 2015 wordt een goed en gezegend jaar. Beter onderwijs wordt verwacht,  want daar wordt het verschil gemaakt: in de overdracht tussen docent en leerling of student. Door particuliere initiatieven worden meer mensen behoed dan door de officiële instellingen van de gemeenschap. Ondanks de vergaande individualisering van de maatschappij worden nieuwe sociale initiatieven voor mens en dier een succes.

Gelukkig lijkt het tij het komende jaar echt te keren. 2015 wordt een goed en gezegend jaar.  De nieuwe paus zal meer dan ooit zorgen dat mensen nader tot elkaar komen. Natuurlijk zal hij in eigen gelederen steeds meer tegenstand krijgen. Het abjecte leventje van diverse hoge functionarissen wordt danig ondersteboven geworpen door de nieuwe frisse wind. Het Vaticaan gaat een andere koers: het katholieke geloof wordt weer een echt geloof met elementaire basisbegrippen, openstaand voor iedere gelovige en op barmhartigheid gestoeld.

Het nieuwe jaar staat voor de deur.
Afscheid van het vorige.
Nieuwe richtingen.
Voor u en mij
Een weldadige rust,
geluk, gezondheid en mooie relaties.

Ik wens u het dubbele van hetgeen u mij wenst.
Fijn uiteinde, stralend begin.

Antwan
 
 

Oudejaarsoverdenking

U kent het verhaal? De Grieken geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden. Hij zou dan in de kruin van een boom een nest, bestaande uit kruiden, maken en daarin verbranden. Door de geur van de kruiden zou hij opnieuw geboren worden.
 
Zo gaat het ook met de mens. Moeilijke situaties brengen het luctor et emergo-aspect naar boven. Je worstelt en komt boven. Een mens is zodanig gebouwd, dat hij - zolang de overlevingsdrang prevaleert - zich zal ontworstelen aan zijn Noodlot en terug komt van weggeweest.
 
Op het einde van dit jaar, Anno Domini 2014, mogen we dus nog eens terugkijken op de gebeurlijkheden en gebeurtenissen, die onze levens hebben beïnvloed. Enerzijds vindt u dan het interne, anderzijds de externe wereld. In het interne spelen alle gebeurtenissen van het familiale, het gezin- en gevoelsleven; in de externe wereld spelen de grote en kleine voorvallen, die ons leven van buitenaf raken en beïnvloeden. 
 
De Wereld is weer veranderd in 2014 en heeft ons, ieder individu afzonderlijk, gewijzigd en in een nieuwe realiteit achtergelaten. Alleen een korte aanstipping ervan geeft bij u een meer dan duidelijk beeld: IS, Vlucht MH17, Zwarte Pieten-discussie, Nederland net geen Wereldkampioen, een nieuwe Belgische landsregering, stakingen, zorgcrisis, noemt u maar op. 
 
Ook in de privélevens van mensen heeft 2014 als een tornado en soms als een tsunami huisgehouden. In mijn eigen persoonlijk leven ben ik verder gevormd door een mix van onaangename, maar ook van waardevolle momenten. Het heeft af en toe behoorlijk pijn gedaan; het verdriet in mijn omgeving heeft ook mij mee getekend. Gezondheidsproblemen waren en zijn aan de orde van de dag: niet omdat ik versleten ben, maar als je ouder wordt heelt niet alles voorheen.
 
Het is dan ook verre van de bedoeling om dit jaar in mineur af te sluiten. Het is eerder de bedoeling om de leermomenten te bundelen en de nieuw verworven inzichten mee te dragen naar het volgende jaar. De plannen, die worden gesmeed, zullen al snel kenbaar worden gemaakt. Het is de tijd om de feniks te laten herrijzen uit de as. Hij zal dan in de kruin van een boom een nest, bestaande uit kruiden, maken en daarin verbranden. Door de geur van de kruiden zal hij opnieuw geboren worden. Zo gaat het ook met de mens. Zo gaat het met u, zo gaat het met mij.

Antwan
 Beste Mensen,


Om de bereikbaarheid van de vzw SCSG te vergroten, is de samenwerking met C.J.Struik geoptimaliseerd.

Binnenkort vindt u een overzicht van alle nieuwe evenementen en data op deze website. 

Dit betekent praktisch dat u inzake beursdeelname en beurzen ons ook vanaf heden kunt contacteren op volgende contactgegevens:

C.J.Struik

00 31 475 543 343
00 31 6 511 68 054 (mobiel)
cor.struik@home.nl

Uiteraard blijven uw oude contactgegevens nog van kracht. Alle financiele en administratieve zaken (buiten bovengenoemde) inzake vzw SCSG dienen uitsluitend gericht te worden aan:

info@scsg.info

Tevens kunt u eventueel een afspraak plannen met Antwan via:  

We hebben er alle vertrouwen in dat dat onze bereikbaarheid en communicatie ten goede zal komen en zal verbeteren.
Praktisch betekent dat ook dat u sneller een deelnamebevestiging zult ontvangen.
vzw SCSGDienstenaanbod:

Binnenkort vindt u hier nadere informatie omtrent onze diensten.

* Socio-Cultureel & Spiritueel Tele-Onthaal

* Cursusaanbod

* Open Avonden

* Consultenaanbod

* Projecten

* Ondersteuning Goede Doelen

* Reserveringsmogelijkheden

* Aanmeldingsmogelijkheden als deelnemer

 

vzw SCSG
 


Vergaderingen in 2015


Vergadering Reclamegroep: volgt

Vergadering Paratherapeutica: volgt

Vergadering Kascommissie: volgt


Notulen:

Een extractum van de notulen wordt geplaatst in de sectie SCSG Nieuws.


Aanmeldingen vergaderingen en volledige notulen via: info@scsg.info

 

vzw SCSG
vzw VSW
Stichting SCSG
 

 

 

 

 

 
  

 


 

Wij ontvangen u graag in aangename sfeer.


Gratis attentie voor elke Bezoeker

Gratis (digitale) horoscoop 

Gratis Reiki
Cursusinformatie SCSG
Gratis HandmassageGratis Lezingen

13:00
15:00
17:00

Consulten: 20 a 25 euro
Korte boodschappen tegen gereduceerde kennismakingsprijs
Uw halfedelsteentjes tot hangertje gemaakt tegen gereduceerde kennismakingsprijs
Kleine kaart tegen bescheiden prijzen


Deelname van verkoopstanden, geuren, kruiden, theelezeres, kaartleggers, therapeuten, lifecoaches, mediums, Energetix, boeken, wierook, bijenwas tekenen, Encaustic Coaching, zandlezen, halfedelstenen, sieraden maken, wierooklezer, informatiestands

Organisatie: vzw Paranormaalbeurs.info (vzw Studiecentrum voor Socio-Culturele & Spirituele Groei - vzw SCSG) 


 

 

 Tevens vindt u hier ook de (grotere) evenementen waaraan we deelnemen, in participeren en organiseren. In onze agenda vindt u ook activiteiten van onze collega C.J.Struik (link). Deze agenda zal in overleg met onze collega's verder worden uitgebreid. Ook zijn we druk in overleg met andere organisaties om nieuwe activiteiten en evenementen te ontwikkelen, w.o. een groot aanbod van cursussen door heel Belgisch en Nederlands Limburg (en zelfs buiten deze grenzen :) ) We houden u op de hoogte. 

 

Gelieve uw stem uit te brengen: 

 

 

U wilt voortaan informatie over de vzw, informatie over onze deelnemers, nieuws uit de Spirituele Wereld, beursdata, activiteiten en kortingen op eenvoudige wijze te weten komen: schrijf vrijblijvend in op onze NIEUWSBRIEF.

 
Wij hopen U graag te verwelkomen op onze beurzen.

Team Paranormaalbeurs